Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Συνεργάτες

politistiko idryma omilou peiraios

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος μετέχει στη δημόσια λογοδοσία του Ομίλου Πειραιώς. Βασικός καταστατικός στόχος του είναι η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, ενώ προωθεί επίσης τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Το έργο του Ιδρύματος υλοποιείται μέσω Δικτύου Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, Ιστορικού Αρχείου, Βιβλιοθήκης, ερευνητικού έργου, εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων. Η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Υ.Ι.Α. ΠΙΟΠ) υλοποιεί καταστατικό στόχο του ΠΙΟΠ σχετικό με τη διάσωση της μνήμης διά της λειτουργίας Ιστορικού Αρχείου. Το πολιτιστικό απόθεμα του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ αποτελείται από αρχεία ελληνικών τραπεζών, τις οποίες απορρόφησε ο Όμιλος Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία σημαντικών κρατικών φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν μ’ αυτές.
demokritos logo
cil logo
logo

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών- Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διατηρώντας παράλληλα τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία.

Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” είναι:

  • Η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
  • Η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
  • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη
  • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες ερευνητικές περιοχές και προηγμένες τεχνολογίες
  • Η αξιοποίηση και διάχυση της καινοτομίας στη χώρα
  • Η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.
dotsoft logo

DOTSOFT AE

H DOTSOFT AE από το 2000 δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών Internet, εφαρμογών πολυμέσων και mobile εφαρμογών. Με έδρα της τη Θεσσαλονίκη, έχει αναπτύξει δραστηριότητα που καλύπτει όλη την Ελλάδα διαθέτοντας ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών και ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι τομείς της επιχείρησης καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, εταιρικά web sites και διαδικτυακές σελίδες, καμπάνιες SEO, εφαρμογές για smart phones και εξειδικευμένες εφαρμογές σε business analytics. Ταυτόχρονα τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων πολυτισμικών οργανισμών καθώς και συστήματα διαχείρισης ροών εργασιών (workflow management) για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και έχει υλοποιήσει με επιτυχία έναν σημαντικό αριθμό σύνθετων έργων λογισμικού.

bookscanner logo

BOOKSCANNER AE

H Εταιρία ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδρύθηκε το 2013 στην πόλη της Ξάνθης όπου και έχει έδρα της. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων και αρχαιολογικών χώρων, κατασκευή και εμπορία προϊόντων πληροφορικής, κατασκευή και πώληση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και αυτοματισμών υψηλής τεχνολογίας καθώς και η κατασκευή και πώληση λογισμικού.

Η εταιρία είναι κατασκευαστής και διαθέτης μηχανοτρονικού εξοπλισμού ικανού να ψηφιοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα έντυπο υλικό. Η διεργασία επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ρομποτικής και υψηλής ποιότητας υλικά που μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής του μηχανήματος, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη συντήρησης.

Η εταιρία δραστηριοποιείται παράλληλα στον χώρο της ψηφιοποίησης
τρισδιάστατων αντικειμένων και χώρων για εμπορικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ ΑΕ έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων καινοτομίας με κυριότερο το H2020 Ευρωπαϊκό Έργο Fortissimo 2 – Cloud-based Simulation of Page Curling from Straight Images and Correction using Neural Networks (CURLO). Επιπλέον, συμμετέχει σε σημαντικά έργα ψηφιοποίησης εγγράφων δημοσίου τομέα (πχ. Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ψηφιοποίηση και Σύστημα Ψηφιακής Διακίνησης Εγγράφων του Δήμου Χολαργού, ψηφιοποιήσεις σε πλήθος Δήμων του Νομού Αττικής και Περιφέρειας, έργα ψηφιοποίησης ιστορικών χειρογράφων Μονής Βατοπεδίου κ.ά.) σε συνεργασία με τις InDigital SA και InNews SA.

Συνέβαλε επίσης στην ψηφιοποίηση τρισδιάστατης δημιουργίας και εσωτερικής και εξωτερικής πλοήγησης δέκα βασικών σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Π.Ε Θεσπρωτίας, την ψηφιοποίηση του ναού του Πρωτάτου, όπως και την ψηφιοποίηση εκθεμάτων του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας (ενδύματα και μουσικά όργανα).